Obsah

Verejný rozhlas 28.3.2018

Typ: Oznamy | ostatné
Usmernenie - lesy

Vážení občania !

 

 

Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých materiálov a tak Vás dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov či už hospodárskych budov, stohov slamy, ale najviac sú pri týchto činnostiach ohrozené lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je  stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru.

        

Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

   

 Medzi hlavné zásady protipožiarnej bezpečnosti patrí:

 

  • Nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň v lesných porastoch a na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,
  • nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu ( najmä v blízkosti lesa ),
  • vykonávajte dohľad nad osobami a najmä deťmi, ktoré nemôžu posúdiť následky svojho konania, aby tieto svojim konaním nespôsobili požiar.

 

          Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Veríme, že v spolupráci so štátnymi lesmi, urbárskymi spoločnosťami i majiteľmi lesov sa nám s vašou pomocou podarí prírodu uchrániť pred zbytočnými stratami.

 

 

Vznik požiaru je treba ohlásiť na Mestskom úrade – Obecnom úrade, alebo na telefónnom čísle

 

Hasičskej jednotky Okresného Hasičského a záchranného zboru

č. 150

 

alebo tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému

č. 112


Vytvorené: 28. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2018 09:53
Autor: Správca Webu