Obsah

Späť

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu obce

rozpočet výdavkový vo formáte pdf nájdete tu:

Návrh viacročného rozpočtu obce - výdavkový

rozpočet príjmový vo formáte pdf ajdete tu:

Návrh viacročného rozpočtu obce - príjmový

Vyvesené: 24. 11. 2017

Dátum zvesenia: 10. 12. 2017

Späť