Obsah

Späť

Návrh VZN o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Späť