Obsah

Späť

Odvoz komunálneho odpadu (termíny 4-6 mesiac 2017)

 

Odvoz KO za mesiac 4-6 2017

Vyvesené: 28. 3. 2017

Dátum zvesenia: 30. 6. 2017

Späť