Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebných prác

Oznámenie o začatí stavebných prác

Vyvesené: 29. 5. 2017

Dátum zvesenia: 30. 5. 2020

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť