Obsah

Späť

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky:

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky

Vyvesené: 26. 9. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Späť