Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

Verejná vyhláška Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor - Poverenie poľovníckej organizácie Poľovnícky spolok Búr vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v poľnom revíri Trojchotár Dolné Semerovce.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Vyvesené: 29. 1. 2018

Dátum zvesenia: 14. 2. 2018

Späť