Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania

Oznámenie verejnou vyhláškou o upovedomení o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2018/002536-2 zo dňa 23.1.2018.

Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania

Vyvesené: 28. 2. 2018

Dátum zvesenia: 16. 3. 2018

Späť