Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: starosta@hornesemerovce.sk

Vyvesené: 17. 8. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Späť