Obsah

Späť

Voľby do VÚC

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Vyvesené: 10. 10. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Späť