Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy, Horné Semerovce 71

Obec Horné Semerovce, starosta obce Horné Semerovce

vypisuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa počas trvania materskej dovolenky riaditeľky neplnoorganizovanej
Základnej školy, Horné Semerovce 71, 935 84

Výberové konanie

 

Vyvesené: 2. 2. 2018

Dátum zvesenia: 18. 2. 2018

Späť