Obsah

Späť

Zápis detí do Materskej školy

  

Zápis detí do Materskej školy

Horné Semerovce 71.

Oznamujeme rodičom, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do MŠ na šk. rok 2017/2018 bude

 

od 02. 05. 2017 do 31. 05. 2017.

 

Žiadosti budú vydávané a prijímané v MŠ v čase prevádzky

od 07:00 do 08:00 a od 15:00 do 16:00 hod.

 

Podmienky na prijatie dieťaťa:

  • Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
  • Dieťa od 3 do 6 rokov veku, od kapacitných možností MŠ.

Prednostne sa prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku.
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.

 

link na stiahnutie:  modules/file_storage/download.php?file=d96b8dab|98

Vyvesené: 20. 3. 2017

Dátum zvesenia: 31. 5. 2017

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť