Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Horné Semerovce

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 27. 2. 2018

Späť