Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Horné Semerovce

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 26. 3. 2018

Späť