Obsah

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA HORNÉ SEMEROVCE 71, Horné Semerovce 71, 935 84
ZASTUPUJÚCA RIADITEĽKA:
Mgr. Eva Pásztorová Krupčiaková
mobil: 0905 837 508
skola@hornesemerovce.sk