Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 229x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 191x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 190x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 242x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 190x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 178x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 286x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 191x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 202x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 209x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 252x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 195x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 188x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 218x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 181x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 181x | 28.02.2018

Stránka

  • 1