Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 219x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 178x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 175x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 210x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 184x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 166x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 281x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 186x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 188x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 201x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 222x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 180x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 177x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 196x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 175x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 174x | 28.02.2018

Stránka

  • 1