Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 124x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 118x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 113x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 141x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 121x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 113x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 133x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 123x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 127x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 115x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 134x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 115x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 120x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 128x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 117x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 116x | 28.02.2018

Stránka

  • 1