Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 289x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 255x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 247x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 374x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 245x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 230x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 345x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 244x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 257x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 262x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 322x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 255x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 249x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 272x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 236x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 230x | 28.02.2018

Stránka

  • 1