Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 301x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 265x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 255x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 400x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 256x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 242x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 356x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 254x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 267x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 273x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 335x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 262x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 260x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 282x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 245x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 241x | 28.02.2018

Stránka

  • 1