Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 38x | 25.07.2017

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 38x | 25.07.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 35x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 46x | 25.07.2017

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 39x | 25.07.2017

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 34x | 25.07.2017

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 35x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 38x | 25.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 44x | 25.07.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 38x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 41x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 39x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 39x | 25.07.2017

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 35x | 25.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 37x | 25.07.2017

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 36x | 25.07.2017

Stránka

  • 1