Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 181x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 168x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 163x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 201x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 175x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 158x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 268x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 177x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 178x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 165x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 209x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 166x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 169x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 188x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 166x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 166x | 28.02.2018

Stránka

  • 1