Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek

Zmluva o dielo

2016/1

4 900,00 EUR

Ing. Milan Durec - Harmónia

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí financného príspevku

4615/2016

44 160,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Horné Semerovce

Zmluva o pripojení

121517099

335,52 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o úvere

400/318/2015

191 750,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie tech. vybavenosti

0140_PRB/2015

10 480,00 EUR

Ministerstvo dopravy SR

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0139_PRB/2015

103 250,00 EUR

Ministerstvo dopravy SR

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

2015/11

2 406,40 EUR

Marek Lipa - Slovlight

Obec Horné Semerovce

Zmluva o bežnom úcte

2015/10

0,00 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

Dohoda o vyplnovacom práve k blankozmenke

244806-2015

0,00 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

Dohoda o vyplnovacom práve k blankozmenke

244785-2015

0,00 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

Zmluva o zriadení záložného práva

244785-2015

0,00 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

Úverová zmluva

244785-2015

130 256,60 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

Úverová zmluva

244806-2015

19 746,52 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí nenávratného financného príspevku

402/2015-2050-1200

134 361,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Ministerstvo hospodárstva SR

Zmluva o výpožicke hnutelného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-325

SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-325_2015

1 259,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

2015/9

147 571,00 EUR

Stavby slovakia s.r.o.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o zabezpecení verejného obstarávania

5/2015

0,00 EUR

Mgr. Božena Bacíková

Obec Horné Semerovce

Kúpno - predajná zmluva

4/2015

847,50 EUR

Obec Horné Semerovce

Ján Gál

Kúpna zmluva

3/2015

280,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Ing. Norbert Czompál

Dohoda o vzájomnom zapocítaní pohladávok na úhradu kúpnej ceny

2015/8

3 500,00 EUR

Obec Horné Semerovce

A. Rafaelová, A. Paparinská

Kúpna zmluva

2/2015

3 500,00 EUR

Adriana Rafaelová

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

2015/7

33,00 EUR

Ing. Mária Fabianová

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

2015/6

33,00 EUR

Štefan Fabian

Obec Horné Semerovce

Zmluva o externom projektovom manažmente

JV2904201514

0,00 EUR

Premier Consulting spol s.r.o

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dodávke plynu - zdravotné stredisko

2015/5

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Horné Semerovce

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: