Obsah

Uznesenia

Rok 2017

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. júla 2017 Stiahnuté: 2x | 18.10.2017

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 28. júna 2017 Stiahnuté: 13x | 05.09.2017

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 30. augusta 2017 Stiahnuté: 21x | 11.09.2017

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 26. apríla 2017 Stiahnuté: 40x | 02.08.2017

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 8. februára 2017 Stiahnuté: 86x | 16.02.2017

Rok 2016

Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 29. novembra 2016 Stiahnuté: 62x | 10.02.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 5. septembra 2016 Stiahnuté: 51x | 10.02.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 17. augusta 2016 Stiahnuté: 45x | 10.02.2017

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 18. mája 2016 Stiahnuté: 55x | 10.02.2017

Zápisnica napísaná zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 13.apríla 2016 Stiahnuté: 45x | 25.01.2017

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 17. februára 2016 Stiahnuté: 40x | 25.01.2017

Rok 2015

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 15. decembra 2015 Stiahnuté: 46x | 25.01.2017

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 19. novembra 2015 Stiahnuté: 40x | 25.01.2017

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 4. novembra 2015 Stiahnuté: 46x | 25.01.2017

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 16. septembra 2015 Stiahnuté: 51x | 25.01.2017

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 26.augusta 2015 Stiahnuté: 43x | 25.01.2017

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 5. augusta 2015 Stiahnuté: 42x | 25.01.2017

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 8. júla 2015 Stiahnuté: 44x | 25.01.2017

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 10. júna 2015 Stiahnuté: 45x | 25.01.2017

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 14. mája 2015 Stiahnuté: 50x | 25.01.2017

Stránka