Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok c. 1 k poistenje zmluve c. 11-410701

11_410701

50,91 EUR

Union poisťovňa

Obec Horné Semerovce

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania

50/§50j/NS 2014

3 886,56 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania

34/§50j/NS/2014

4 469,58 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivacnú cinnost

03/§52/2014/ŠR

2 924,10 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania

11/§50/NS/ 2014

2 850,12 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

Zmluva o terminovanom úvere

23/13/14

25 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

17/2014

25 023,59 EUR

Štefan Tipary Ekolstav

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

79/2014

200,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoctu MK SR c. MK-243/2014/7.1

MK-243/2014/7.1

500,00 EUR

Ministerstvo kultúry SR

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšin.

489/2014

1 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Horné Semerovce

Zmluva o vystúpení skupiny Tajtiboy

2014/2

450,00 EUR

Szabolcs Bognár

Obec Horné Semerovce

Zmluva o nájme nebytových priestorov

249/2014

0,00 EUR

Horizont, s.r.o.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o vytvorení neformálnej skupiny

2014/1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

B.J., B.T., U.G.

Úrazové poistenie

5190009196

29,25 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoctu obce

2/.2014

2 000,00 EUR

Obec Horné Semerovce

TJ Družstevník Horné Semerovce

Zmluva o prenájme pozemku, uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

1/.2014

11 000,00 EUR

Štefan Tipary Ekolstav

Obec Horné Semerovce

Poistná zmluva PZP

2013/2

35,00 EUR

Union poisťovňa

Obec Horné Semerovce

Zmluva o audite financných výkazov

201311

700,00 EUR

Ing. Erika Žilkayová

Obec Horné Semerovce

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2013/1

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Horné Semerovce

Poistná zmluva

11-410701

1 351,28 EUR

Union poisťovňa

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoctu obce

1/2013

1 000,00 EUR

Obec Horné Semerovce

TJ Družstevník Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

22/2013

8 000,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

347/2013

240,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Horné Semerovce

Zmluva o terminovanom úvere

23/006/13

3 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Horné Semerovce

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podla §50j z. 5/2004.

3/§50j/2013

18 905,04 EUR

ÚPSVaR Levice

Obec Horné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: