Obsah

Späť

Údaje o komunálnom odpade za rok 2021

 

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j), obec má zverejnovať na svojom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania.

 

Štatistické zisťovanie za rok 2021 na stianutie: Štatistický formulár odpadové hospodárstvo za rok 2021 (167.47 kB)

Vyvesené: 25. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť