Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Na stiahnutie:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v slovenskom jazyku: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v maďarskom jazyku: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť