Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Na stiahnutie:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí v slovenskom jazyku: Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí v maďarskom jazyku: nformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť