Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Vyvesené: 13. 7. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť