Obsah

Späť

Záverečné stanovisko - z posúdenia strategického dokumentu

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Horných Semerovciach počas úradných hodín.

Záverečné stanovisko na stiahnutie: Záverečné stanovisko

Vyvesené: 26. 5. 2022

Dátum zvesenia: 11. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť