Obsah

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA HORNÉ SEMEROVCE 71, Horné Semerovce 71, 935 84
ZASTUPUJÚCA RIADITEĽKA:
Mgr. Monika Winterová
tel.: 036 749 11 11           mobil: 0903 440 845
skola@hornesemerovce.sk