Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 250x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 206x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 205x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 262x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 203x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 193x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 299x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 206x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 217x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 224x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 270x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 212x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 202x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 231x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 193x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 196x | 28.02.2018

Stránka

  • 1