Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 337x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 309x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 284x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 480x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 295x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 271x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 402x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 299x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 302x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 303x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 365x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 295x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 292x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 316x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 280x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 269x | 28.02.2018

Stránka

  • 1