Tartalom

Čestné vyhlásenie Letöltve: 297x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 261x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltve: 252x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 387x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Letöltve: 251x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Letöltve: 236x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Letöltve: 349x | 25.07.2017

Splonomocnenie Letöltve: 251x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Letöltve: 263x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Letöltve: 268x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 327x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Letöltve: 260x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Letöltve: 254x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Letöltve: 278x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Letöltve: 242x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Letöltve: 238x | 28.02.2018

Stránka

  • 1