Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.03.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.03.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

19.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

193/2019

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

EKOTEC s.r.o.

28.02.2019

Zmluva o dielo 5/2019

5/2019

3 150,00 EUR tritisícstopäťdesiat

KARO Romanowski

Obec Horné Semerovce

18.02.2019

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1104/2019

46 080,00 EUR štyridsaťšesťtisícosemedesiat

Obec Horné Semerovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

04.02.2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla

2019/023/ZBZ018

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Horné Semerovce

04.02.2019

Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2019

2/2019

2 000,00 EUR dvetisíc

Divadlo CSAVAR

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/2018

12/2018

628,93 EUR šesťstodvadsaťosem, 93 centov

Zólyomi s.r.o.

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 11/2018

11/2018

410,98 EUR štyristodesať, 98 centov

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 10/2018

10/2018

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť, 33 centov

Nádej A s.r.o.

Obec Horné Semerovce

24.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

VP1806153001

0,00 EUR

SOZA

Obec Horné Semerovce

20.09.2018

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

.

0,00 EUR

Dalitrans s.r.o.

Obec Horné Semerovce

16.08.2018

Darovacia zmluva 4771549/2018

4771549/2018

300,00 EUR tristo

Obec Horné Semerovce

Transpetrol a.s.

16.08.2018

Zmluva o odbere odpadových vôd

164/2018

0,00 EUR

Obec Tupá

Obec Horné Semerovce

26.07.2018

Zmluva číslo 101/2018

101/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

TJ Družstevník Horné Semerovce

Obec Horné Semerovce

23.07.2018

Zmluva o dielo

1342018

500,00 EUR päťsto

Hollósy Band

Obec Horné Semerovce

20.06.2018

Darovacia zmluva

9/2016

0,00 EUR

Ján Šebo - medzinárodná doprava

Obec Horné Semerovce

19.06.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

18/15/012/26

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Horné Semerovce

06.06.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 293704-2018

293704-2018

0,00 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

06.06.2018

Úverová zmluva č. 293704-2018

293704-2018

90 000,00 EUR deväťdesiattisíc

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

24.05.2018

Zmluva o dielo č. 35-18/ Azbest /2018

35-18

6 930,00 EUR šesťtisícdeväťstotridsať

KOVOMAT Slovakia s.r.o.

Obec Horné Semerovce

24.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestneja regionálnej zamestnanosti

18/15/50j/40

9 327,60 EUR deväťtisíctristodvadsaťsedem euro a 60 centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Horné Semerovce

21.05.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy

121791453

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

02.05.2018

Zmluva o dielo

7/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

OLI ihriská s.r.o.

Obec Horné Semerovce

20.04.2018

Zmluva o dielo

6/2018

1 456,00 EUR tisícštyristopäťdesiatšesť

KARO Romanowski

Obec Horné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: