Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2020

Kúpna zmluva č. 612/2019

612/2019

2 677,50 EUR dvetisícšestosedemdesiatsedem eur 50 centov

Katalin Gruzman

Obec Horné Semerovce

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

17121/2019

410,98 EUR štyristodesať euro 98 centov

Obec Horné Semerovce

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 17123/2019

17123/2019

566,33 EUR päťstošestdesiatšest eur 33 centov

B.A.Med, s.r.o.

Obec Horné Semerovce

20.12.2019

Mandátna zmluva

1912/2019

2 400,00 EUR dvetisícštyristo eur

LOGTRADE s.r.o. Košice

Obec Horné Semerovce

18.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 17122/2019

17122/2019

628,93 EUR šestodvadsaťosem eur 93 centov

Zólyomi s.r.o.

Obec Horné Semerovce

12.12.2019

Zmluva o dielo: Rekonštrukcia spevnenej plochy pri obecnom trhovisku v obci Horné Semerovce

speplo/2019

14 928,28 EUR štrnásťtisícdeväťstodvadsaťosem eur 28 centov

Renovia s.r.o.

Obec Horné Semerovce

12.12.2019

Zmluva o dielo: Rekonštrukcia prestrešenia obecného múzea

muzstr/2019

14 896,97 EUR štrnásťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur 97 centov

Štefan Tipary Ekolstav

Obec Horné Semerovce

16.08.2019

Zmluva o dielo na dodávku a montáž plastových okien a dverí aj s murárskou prácou do kultúrneho domu v Horných Semerovciach

6/2019

2 890,51 EUR dvetisícosemstodeväťdesiat eur 51 centov

Obec Horné Semerovce

KARO Romanowski

16.08.2019

Zmluva o dielo na dodávku a montáž plastových okiena dverí do budovy základnej školy

157/2019

9 846,80 EUR deväťtisícosemstoštyridsaťšesť eur 80 centov

Obec Horné Semerovce

KARO Romanowski

16.08.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409309791

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

ZSE Energia, a.s.

15.08.2019

Darovacia zmluva 4771640/2019

4771640/2019

300,00 EUR tristo eur

Obec Horné Semerovce

Transpetrol a.s.

31.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 307/2019

307/2019

0,00 EUR

Attila Oros

Obec Horné Semerovce

31.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 317/2019

317/2019

235,83 EUR dvestotridsaťpäť eur 83 centov

B.A.Med, s.r.o.

Obec Horné Semerovce

02.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

126/2019

1 000,00 EUR jedentisíc euro

Obec Horné Semerovce

Nitriansky samosprávny kraj

17.04.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

104/2019

566,33 EUR päťstošesťdesiatšesť eur tridsaťtri centov

B.A.Med, s.r.o.

Obec Horné Semerovce

08.04.2019

Zmluva o dielo 84/2019

84/2019

2 000,00 EUR dvetisíc

Zoltán Jusko

Obec Horné Semerovce

19.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

193/2019

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

EKOTEC s.r.o.

21.03.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.03.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

28.02.2019

Zmluva o dielo 5/2019

5/2019

3 150,00 EUR tritisícstopäťdesiat

KARO Romanowski

Obec Horné Semerovce

18.02.2019

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1104/2019

46 080,00 EUR štyridsaťšesťtisícosemedesiat

Obec Horné Semerovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

04.02.2019

Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2019

2/2019

2 000,00 EUR dvetisíc

Divadlo CSAVAR

Obec Horné Semerovce

04.02.2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla

2019/023/ZBZ018

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/2018

12/2018

628,93 EUR šesťstodvadsaťosem, 93 centov

Zólyomi s.r.o.

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 11/2018

11/2018

410,98 EUR štyristodesať, 98 centov

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

Obec Horné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: