Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 10/2018

10/2018

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť, 33 centov

Nádej A s.r.o.

Obec Horné Semerovce

20.09.2018

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

.

0,00 EUR

Dalitrans s.r.o.

Obec Horné Semerovce

24.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

VP1806153001

0,00 EUR

SOZA

Obec Horné Semerovce

16.08.2018

Darovacia zmluva 4771549/2018

4771549/2018

300,00 EUR tristo

Obec Horné Semerovce

Transpetrol a.s.

16.08.2018

Zmluva o odbere odpadových vôd

164/2018

0,00 EUR

Obec Tupá

Obec Horné Semerovce

26.07.2018

Zmluva číslo 101/2018

101/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

TJ Družstevník Horné Semerovce

Obec Horné Semerovce

19.06.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

18/15/012/26

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Horné Semerovce

20.06.2018

Darovacia zmluva

9/2016

0,00 EUR

Ján Šebo - medzinárodná doprava

Obec Horné Semerovce

06.06.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 293704-2018

293704-2018

0,00 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

06.06.2018

Úverová zmluva č. 293704-2018

293704-2018

90 000,00 EUR deväťdesiattisíc

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

24.05.2018

Zmluva o dielo č. 35-18/ Azbest /2018

35-18

6 930,00 EUR šesťtisícdeväťstotridsať

KOVOMAT Slovakia s.r.o.

Obec Horné Semerovce

24.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestneja regionálnej zamestnanosti

18/15/50j/40

9 327,60 EUR deväťtisíctristodvadsaťsedem euro a 60 centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Horné Semerovce

21.05.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy

121791453

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

02.05.2018

Zmluva o dielo

7/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

OLI ihriská s.r.o.

Obec Horné Semerovce

20.04.2018

Zmluva o dielo

6/2018

1 456,00 EUR tisícštyristopäťdesiatšesť

KARO Romanowski

Obec Horné Semerovce

17.04.2018

Kúpna zmluva 5/2018

5/2018

708,00 EUR sedemstoosem

PaedDr. Tibor Balogh

Obec Horné Semerovce

23.07.2018

Zmluva o dielo

1342018

500,00 EUR päťsto

Hollósy Band

Obec Horné Semerovce

23.03.2018

Kúpna zmluva 4/2018

4/2018

3 200,00 EUR tritisícdvesto

Dávid Bédi

Obec Horné Semerovce

20.02.2018

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 501/2018

501/2018

235,00 EUR dvestotridsaťpäť eur

Bábkové divadlo Žužu

Obec Horné Semerovce

22.02.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9408869044

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Horné Semerovce

12.02.2018

Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 1/2018

1/2018

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Jókaiho divadlo v Komárne

Obec Horné Semerovce

15.02.2018

Zmluva o vytvorení a použití diela 3/2018

3/2018

400,00 EUR štyristo eur

MVDr. Štefan Márton

Obec Horné Semerovce

27.02.2018

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

S 332/17

0,00 EUR

Mepos s.r.o.

Obec Horné Semerovce

15.02.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 34/2017

34/2017

566,33 EUR päťstošesťdesiatšesť eur 33 centov

Nádej A s.r.o.

Obec Horné Semerovce

29.12.2017

Zmluva o prenájme - MUDr. Mária Zólyomiová

36/2017

628,93 EUR

Zólyomi s.r.o.

Obec Horné Semerovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: