Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.04.2018

Zmluva o dielo

6/2018

1 456,00 EUR tisícštyristopäťdesiatšesť

KARO Romanowski

Obec Horné Semerovce

17.04.2018

Kúpna zmluva 5/2018

5/2018

708,00 EUR sedemstoosem

PaedDr. Tibor Balogh

Obec Horné Semerovce

23.03.2018

Kúpna zmluva 4/2018

4/2018

3 200,00 EUR tritisícdvesto

Dávid Bédi

Obec Horné Semerovce

27.02.2018

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

S 332/17

0,00 EUR

Mepos s.r.o.

Obec Horné Semerovce

22.02.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9408869044

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Horné Semerovce

20.02.2018

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 501/2018

501/2018

235,00 EUR dvestotridsaťpäť eur

Bábkové divadlo Žužu

Obec Horné Semerovce

15.02.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 34/2017

34/2017

566,33 EUR päťstošesťdesiatšesť eur 33 centov

Nádej A s.r.o.

Obec Horné Semerovce

15.02.2018

Zmluva o vytvorení a použití diela 3/2018

3/2018

400,00 EUR štyristo eur

MVDr. Štefan Márton

Obec Horné Semerovce

12.02.2018

Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 1/2018

1/2018

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Jókaiho divadlo v Komárne

Obec Horné Semerovce

29.12.2017

Zmluva o prenájme - MUDr. Mária Zólyomiová

36/2017

628,93 EUR

Zólyomi s.r.o.

Obec Horné Semerovce

29.12.2017

Zmluva o prenájme - MUDr. Zita Bevízová

35/2017

410,98 EUR

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

Obec Horné Semerovce

18.12.2017

Zmluva č. 1/12/2017 o zabezpečení prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia

1/12/2017

30,00 EUR

BPELEKTRO s.r.o.

Obec Horné Semerovce

27.11.2017

Záložná zmluva č. 0139-PRB/2015/Z

0139-PRB/2015/Z

103 250,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Horné Semerovce

10.11.2017

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

201718

700,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Ing. Erika Žilkayová

04.09.2017

Zmluva o ozvučení č. 228/2017

228/2017

900,00 EUR

Bc. Branislav Krajc

Obec Horné Semerovce

04.09.2017

Záložná zmluva č. 400/318/2015

400/318/2015

338 000,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Štátny fond rozvoja bývania

04.08.2017

Darovacia zmluva

226/2017

750,00 EUR

AGRO-SEMEG S3 s.r.o.

Obec Horné Semerovce

19.07.2017

Zmluva o dielo

222/2017

66 578,86 EUR

Strabag s.r.o.

Obec Horné Semerovce

17.07.2017

Zmluva o verejnom vystúpení tanečného divadla

20171014

1 700,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

17.07.2017

Zmluva č. 30/POD-27/17

30/POD-27/17

5 275,80 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenská agentúra životného prosterdia

12.07.2017

Kúpna zmluva

56/2017

316 480,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

27.06.2017

Zmluva o dielo č. 77/2017

77/2017

2 263,16 EUR

Štefan Tipary Ekolstav

Obec Horné Semerovce

22.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

114/2017

1 700,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Nitriansky samosprávny kraj

22.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

115/2017

1 700,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Nitriansky samosprávny kraj

16.06.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného prís

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: