Obsah

Školská jedáleň pri Základnej škole 71
Horné Semerovce 71
935 84 Horné Semerovce

Vedúca školskej jedálne: Andrea Micsová
mob.: 0911 895 411
Vyhlasovať sa z obeda o deň skôr.