Obsah

 

Firma Mepos s.r.o. odnáša separovaný odpad rovno z pred domu.

Odnášajú sa plasty, tetrapaky, papier a kovové konzervy.

Zber skla sa bude vyhlasovať každý mesiac zvlášť.

 

Združenie HONT POIPLIE (Mepos s.r.o.) - rok 2018
Dátum Deň
19. Január Piatok
16. Február

Piatok

16. Marec Piatok
20. Apríl Piatok
11. Máj Piatok
15. Jún Piatok
13. Júl Piatok
17. August Piatok
14. September Piatok
12. Október Piatok
16. November Piatok
14. December Piatok

Poskytovateľ služby zberu vyzýva občanov aby vrecia so separovaným odpadom, v prípade zberu z domu do domu, vykladali už večer, aby posádka auta mohla začat zber v skorých ranných hodinách. Platí to aj v prípade zberu podľa harmonogramu aj pri zbere skla.

 

Firma Envi-pak poskytla edukačné materiály o správnom triedení odpadu:

leták - triedenie

leták - triedenie 2

Plagát - triedenie

Plagát - triedenie 2