Obsah

 

Firma Mepos s.r.o. odnáša separovaný odpad rovno z pred domu.

Odnášajú sa plasty, tetrapaky, papier a kovové konzervy.

Zber skla sa bude vyhlasovať každý mesiac zvlášť.

 

Združenie HONT POIPLIE (Mepos s.r.o.)
Dátum Deň
18. August piatok
19. September utorok
17. Október utorok
15. November streda
15. December piatok

Poskytovateľ služby zberu vyzýva občanov aby vrecia so separovaným odpadom, v prípade zberu z domu do domu, vykladali už večer, aby posádka auta mohla začat zber v skorých ranných hodinách. Platí to aj v prípade zberu podľa harmonogramu aj pri zbere skla.