Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 273x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 139x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 236x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 231x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 341x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 230x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 212x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 329x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 228x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 242x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 246x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 296x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 238x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 231x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 258x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 223x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 216x | 28.02.2018

Stránka

  • 1