Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 261x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 120x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 223x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 216x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 301x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 212x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 203x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 316x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 216x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 224x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 235x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 281x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 222x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 218x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 241x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 210x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 203x | 28.02.2018

Stránka

  • 1