Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 27x | 25.07.2017

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 27x | 25.07.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 25x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 33x | 25.07.2017

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 28x | 25.07.2017

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 24x | 25.07.2017

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 26x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 27x | 25.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 29x | 25.07.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 25x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 29x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 28x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 28x | 25.07.2017

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 24x | 25.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 26x | 25.07.2017

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 24x | 25.07.2017

Stránka

  • 1