Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 69x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 68x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 64x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 79x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 68x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 63x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 63x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 68x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 76x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 66x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 67x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 68x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 72x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 63x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 67x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 65x | 28.02.2018

Stránka

  • 1