Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 19x | 25.01.2017

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 20x | 25.01.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 18x | 25.01.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 26x | 25.01.2017

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 20x | 25.01.2017

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 18x | 25.01.2017

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 15x | 22.03.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 18x | 25.01.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 21x | 25.01.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 19x | 25.01.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 20x | 25.01.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 16x | 21.03.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 18x | 25.01.2017

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 18x | 25.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 19x | 25.01.2017

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 18x | 25.01.2017

Stránka

  • 1