Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 88x | 28.02.2018

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 87x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 83x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 102x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 86x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 79x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 83x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 88x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 93x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 83x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 90x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 84x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 91x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 87x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 84x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 83x | 28.02.2018

Stránka

  • 1