Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 152x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 34x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 145x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 141x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 171x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 147x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 136x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 212x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 152x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 154x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 142x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 173x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 141x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 143x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 156x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 142x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 140x | 28.02.2018

Stránka

  • 1