Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 112x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 1x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 109x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 104x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 128x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 110x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 102x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 108x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 113x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 116x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 104x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 119x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 104x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 109x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 114x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 108x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 106x | 28.02.2018

Stránka

  • 1