Obsah

 

Odvoz komunálneho odpadu z obce Horné Semerovce sprostredkúva firma Mikona plus s.r.o.

Odvoz sa koná každý druhý týžden v stredu

Termíny odvozu KO 
 
 

DÁTUM DEŇ

11.01.2023

Streda
25.01.2023 Streda
08.02.2023 Streda
22.02.2023 Streda
08.03.2023 Streda
22.03.2023 Streda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

termíny odvozu KO 1-3-mesiac 2023