Obsah

 

MATERSKÁ ŠKOLA HORNÉ SEMEROVCE 100, Horné Semerovce 100, 935 84
RIADITEĽKA:
Mária Galgocziová Prokos
mob.:0917 716 623
ms@hornesemerovce.sk