Obsah

Konkrétnu žiadosť o pridelenie nájomného bytu je potrebné doručiť osobne na obecný úrad!

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa: