Obsah

Denný stacionár
Horné Semerovce 71
935 84 Horné Semerovce

Riaditeľka: Mgr. Mária Kružec
Mob.: 0917 285 470
e-mail: dssenior@hornesemerovce.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:    8:00 - 16:00