Obsah

 

,,Denný stacionár je sociálna služba pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení na určitý čas počas dňa. Cieľom denného stacionára je zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. Posilňuje kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti.“

 

V dennom stacionári Senior sa staráme o našich klientov, vytvárame im  príjemné prostredie plné aktivít  a zábavy počas ich prítomnosti. Taktiež zabezpečujeme dovoz a odvoz do denného stacionáru.

 

Našim klientom sa počas pobytu venujeme naplno. Vytvárame im množstvo aktivít na precvičovanie si jemnej a hrubej motoriky, z jemnej motoriky napríklad ručné práce ( háčkovanie, vyšívanie...), pletenie košíkov, výroba rôznych dekoračných predmetov. Čo sa týka hrubej motoriky tak sú to pohybové, relaxačné cvičenia. Ponúkame im aj sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. Tiež im poskytujeme rôzne druhy terapií, ako napríklad arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia...

 

V prípade záujmu sa

Tešíme na Vás.