Obsah

Symboly

erb obce - vyjadruje hlavnú činnosť našich obyvateľov v minulosti, ktorou bola hlavne poľnohospodárstvo (nástroj v strede erbu) a symbolizuje úrodné pôdy na ktorých sa darilo viniču.

 

 erb                               erb1

 

zástava - zobrazuje farby obce

 

zastava

 

erb - neoficiálny

 

erb2