Ugrás a tartalomra Ugrás a menüre
Menu
RSS
Obec Horné Semerovce
Horné
Semerovce

Igazgatási díjak

Tarifaárak

 

Kategória Alkategória Megnevezés Ár (€)
Falurádió   hirdetés a falurádióban 2 €
Ingatlanok bérleti díja földterület a falu határain belül 0,03 m²  egy évre
    a falu határain kívül 0,02 m²  egy évre
    üzleti célokra 0,07 m²  egy évre
  Nem lakáscélú helyiségek üzletek, éttermek, orvosi rendelők és hasonló kereskedelmi célú helységek 6,31 m²  egy évre
    gyártás, műhely, raktár és garázs 5,48 m²  egy évre
    társadalmi és kulturális 4,32 m²  egy évre
    piactér 3 €
    egyéb 3,19 m²  egy évre
Ingóságok bérleti díja   min. a feltételezett értékcsökkenés magassága
Egyszeri ingatlan bérlés Kultúrház lakodalom fűtési szezonon kívül 70 €
    lakodalom fűtési szezonban 100 €
    táncmulatság fűtési szezonon kívül 50 €
    táncmulatság fűtési szezonban 70 €
    Tor, reklám akciók, előadások 20 €
  Ezekhez a tételekhez hozzá kell adni a villamosenergia-fogyasztás költségeit az akció idejére.
  Halottasház minden halálesetnél 5 €
    hűtöberendezés használata 2 € egy napra
Másolási szolgáltatások   egyoldalas 0,10 €
    kétoldalas 0,15 €
    színes 0,30 €
Temetői díjak   sírhely bérlete 2 m²- ig 10 évre 10 €
    sírhely bérlete 2 m² felett 10 évre 20 €
A Községhivatal szolgáltatásai Szolgáltatások kaszálás bozótvágóval 4 €/hod
    kutak tisztítása (3x kihúzás+savo) 11 €
    létra 3 €/nap
  Bérlés keverők 2,50 €/nap
    körfűrész 2,50 €/nap
    állványzat 0,05 €/m na deň
Szőnyegszövés   bozontos szőnyeg 9 €/bm
    rongyszőnyeg 9 €/bm

 

Kategória Alkategória Megnevezés Ár (€)
Általános jelentés   másolat kiállítása (fénymásolat), másolás hivatali iratokból, okmányokból, hivatali könyvekből, nyilvántartásokból, regiszterekből minden megkezdett oldalról, kivéve a házasságkötés, elhalálozás és anyakönyvi kivonatokból. 1,50€
    másolat kiállítása az anyakönyvi kivonatból, írásos igazolás az anyakönyvi hivatalból, kivéve a halotti és házasságkötési okmányokból. 5,00€
    Másolat (fénymásolat) hitelesítése, nyilatkozat vagy írásos információ
a hivatali könyvekből, nyilvántartásokból és dokumentumokból vagy hivatali levelekből, minden megkezdett szlovák nyelvű oldal.
1,50€
    Aláírás hitelesítése okiraton vagy másolatán, minden aláírásért. 1,50€
  Házasságkötés a)szlovák állampolgárok házasságkötésének engedélyezése más, mint az illetékes anyakönyvi hivatalban. 16,50€
    b)szlovák állampolgárok házasságkötése más, mint az illetékes anyakönyvi hivatalban. 16,50€
    c)házasságkötés engedélyezése az adott időponton kívül. 16,50€
    d) házasságkötés engedélyezése a hivatalos helységen kívül. 66 €
    e) szlovák és külföldi állampolgár, vagy külföldi állampolgárok házasságkötésének engedélyezése más, mint az illetékes anyakönyvi hivatalban. 33 €
    f) szlovák és külföldi állampolgár házasságkötése. 66 €
    g)külföldi állampolgárok házasságkötése. 165,50€
    h)a Szlovák köztársaság területén állandó lakhellyel nem rendelkezők házasságkötése. 199 €
 

Mentesülnek

1.a díjbefizetés alól azon személyek, akiknek az élete közvetlen veszélyben van, és a súlyos fogyatékkal élő igazolvány tulajdonosai.

2.a díjbefizetés alól az a) és b) tételben azok a jegyesek, akik az egyikük ideiglenes lakóhelyének anyakönyvi hivatalában kötnek házasságot.

 

Megjegyzések

1.A díjak csak a jegyespár egyik tagjától kerülnek befizetésre.

2.Az f) -h) tételnél a díj befizetése abban az anyakönyvi hivatalban történik, amelyben a házasságot megkötik és regisztrálják a nyilvántartásban. Ha a házasságot bejegyzett egyházban vagy vallási közösségben kötik, a díjat az f) és h) tétel szerint abban az illetékes anyakönyvi hivatalban kerül befizetésre, amely előkészítette a dokumentumokat a házasságra.

3.Ha a h) tétel szerint kerül sor a díjbefizetésre, akkor az f) és g) szerint már nem.

4.Az a) és e) tétel díjainak befizetése a házasságkötést előkészítő anyakönyvi hibvatalban történik (átruházó anyakönyvi hivatal).

5.A b) és d) tételek díjainak befizetése abban az anyakönyvi hivatalban történik, amelyben ténylegesen megköttetik a házasság és bejegyzik a nyilvántartásba.
Mezőgazdaság   Halászati engedély -éves 7,00€
    Halászati engedély –három éves 17,00€
   

Mentesülnek

1.a díjbefizetés alól a közép és felsőfokú halászatképzés diákjai, a központi halászati állami közigazgatás alkalmazottai akiknek aktív halászatvégzés szerepel a munkaszerződésükben, halász szakmunkások, akiknek aktív halászatvégzés szerepel a munkaszerződésükben, a Szlovák halászati egyesület alkalmazottai, halászati vezetők és helyetteseik,kijelölt halőrök engedély bemutatásakor.

2. a díjbefizetés alól azok a külföldi állampolgárok,akik a Szlovák köztársaságba jönnek a SzK elnökének, a Nemzeti Tanács és SzK kormányának meghívására.

3. a díjbefizetés alól a gyerekek 15 éves korig.
Építési jelentés 59). tétel

1a)az építés helyére irányuló határozati javaslat vagy földhasználati javaslat.vagy határozat a földhasználat változásáról - egyéneknek

40,00 €
    2a) az építés helyére irányuló határozati javaslat vagy földhasználati javaslat.vagy határozat a földhasználat változásáról – jogi személyeknek 100,00€
    b)az építés helyére irányuló határozati javaslat érvényességének meghosszabbítása 20,00 €
    Felmentés
 A díj befizetése alól mentesülnek a szociális szolgáltatók, akik a szociális szolgáltatásokat nem profit céljával szolgáltatják törvényekkel szabályozva, oktatási központok, obszervatóriumok, planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, galériák, színházak amelyek állami vagy területi igazgatás alá tartoznak,professzionális zenei intézmények, amelyek állami vagy területi igazgatás alá tartoznak.
   

Megjegyzések

1. Díjat nem vetnek ki, ha az adott területkezelés össze van vonva  az építéseljárási határozattal.
 2. Ha az építési engedély magába foglal több különálló objektumot, az a) pont alapján átalánydíj befizetésére kerül sor minden egyes objektum után a földhasználati határozat alapján.

60. tétel) építési engedély kérvényezése vagy a meglévő építmények módosítása (rá-és hozzáépítés) és az építés befejezése előtti változtatásokra(minden különálló építményre): a)lakásépítés 1) családiház építése 50,00 €
    2) lakóház építése 200,00€
  b)magán rekreációs építmények pl. nyaralók,hétvégi házak, vagy a befejezett szerkezetek módosítása (rá-és hozzáépítés) és az építés befejezése előtti változtatásokra: 1) ha a beépített terület kevesebb mint 25 m2 25,00€
    2) ha a beépített terület több mint 25 m2 50,00€
  c)a meglévő épületek szerkezeti módosítására kérvényezett engedély: 1) családi ház és magán rekreációs építményre 35,00€
    2) lakóházra 100,00€
  d)épületekre, amelyek a családiház részei vagy tartozékai, és magán rekreációs építményre: 1)  egy vagy kéthelyes garázs 30,00€
    2) kapcsolódás a meglévő nyilvános elosztókhoz 30,00€
    3) vizes építményekhez mint pl. kutak, esőelvezetők 5 m2 felett, kis szennyvíztisztítók, tavak, 30,00€
    4) megerősített felületek,parkolók 30,00€
    5) építményekre kiegészítő funkcióval, mint pl.nyári konyha,medence,raktár 30,00€
  e)épületekre, amelyek a lakóházak vagy más épületek részei vagy tartozékai: 1) egy vagy kéthelyes garázs 50,00€
    2) kapcsolódás a meglévő nyilvános elosztókhoz 50,00€
    3) vizes építményekhez mint pl. kutak, esőelvezetők 5 m2 felett, kis szennyvíztisztítók, tavak, 50,00€
    4) megerősített felületek,parkolók 50,00€
    5) építményekre kiegészítő funkcióval, mint pl.tetőszerkezetek,raktár 50,00€
  f) a meglévő szerkezetek változtatása és a d) e) pontok szerkezeti változtatása befejezés előtt 20,00€
  g)az egyéb nem feltüntetett építményre éa azok változtatására befejezés előtt és után a becsült költségvetés mellett: 50 000 € - ig 100,00€
    50 000 € - tól            100 000 € - ig 200,00€
    100 000 € - tól    500 000 € - ig 400,0€
    500 000 € - tól 1 000 000 € - ig 600,00€
    1 000 000 € - tól 10 000 000 € - ig 800,00€
    10 000 000 € felett 1000,00€
  h)ideiglenes építmények építésére ,ha külön építési engedély van kiadva az építményre. 50,00€
 

Felmentés

1.a díjbefizetés alól mentesülnek a súlyos testi fogyatékos igazolvánnyal rendelkezők és a súlyos testi fogyatékos kísérővel igazolványok tulajdonosai.

2.a felmentés ugyanúgy alkalmazva, mint az 59)es tételnél.

3.a Nemzetközi autópálya társaság mentesül a g) pont díjbefizetése alól.

 

Megjegyzés

1.ha az építési engedély több különálló építményre szól, átalánydíj befizetésére kerül sor az a) és b) pontok alapján.

2.a hotelek és egyéb szálláshelyek nem számítanak lakóépületeknek.

3.a több mint kéthelyes garázsok önálló építménynek számítanak.

4.ezen tételek és a § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov törvény alapján adja ki az építési engedélyeket az építésügyi hivatal,speciális építésügyi hivatal a honvédelmi és más építésügyi hivatal.

  a)kérvény az építési engedély meghosszabbítására: 1) jogi személy 100,00€
    2) magánszemély 30,00€
  b)egyszerű építkezés bejelentése: 1) jogi személy 50,00€
    2) magánszemély 20,00€
  c) kis épületek, épület módosítások és karbantartási munkák bejelentése: 1) jogi személy 30,00€
    2) magánszemély 10,00€
  d)elektronikus hírközlőhálózat építkezésének bejelentése, azok földmunkái,távközlési berendezések módosítása,cseréje. 80,00€
  e)Kérvény az épület engedélyeztetésére,ha nem az eredeti tervek alapján készült el. 10,00€
  f)kérvény óvintézkedésre a szomszédos földterületekre és építményekre 30,00€
  g)kérvény az építkezés befejezésének határidejének meghosszabbítására 10,00€
 

Felmentés

A díjbefizetés alól mentesülnek a súlyos testi fogyatékos igazolvánnyal rendelkezők és a súlyos testi fogyatékos kísérővel igazolványok tulajdonosai.

  Építési engedély újrakérvényezése építményre, amelyet 1976 október 1. után leállítottak építési engedély hiánya vagy jogszabály be nem tartása miatt, és az építkezés változtatásának újraengedélyeztetése. Háromszorosa a 60)-as tételben megállapított összegnek.
62). tétel a) Engedély kérvényeztetése 1.Az épület használatának változtatására, ha az nem kapcsolatos a 60.as tétel építési eljárásaival 30,00€
    2.1) épületbontás (a díj minden objektumra számítandó) – jogi személyeknek 50,00€
    2.2) épületbontás (a díj minden objektumra számítandó) – magánszemélyeknek 20,00€
    3.1) információs,reklám vagy propagációs eszközökre 15 m2-es területig. 60,00€
    3.2) információs,reklám vagy propagációs eszközökre 15 m2-es területtől 40 m2-ig 200,00€
    3.3) információs,reklám vagy propagációs eszközökre 40 m2-es terület felett. 430,00€
    4.1) tereprendezés jogi személyeknek 100,00€
    4.2) tereprendezés magánszemélyeknek 20,00€
  b) Javaslat az ingatlan kisajátítására 100,00€
  c) kérvény a kisajátítási határozat megszüntetésére 20,00€
 

Felmentés

1.A díjbefizetés alóli felmentés feltételei hasonlók mint az 59.tételnél

2.Az a)hármas pont díjbefizetése alól a kisvállalkozások müködési engedélyére vonatkozó törvények alapján.

3.A b) pont díjbefizetése alól a Nemzetközi autópályatársaság mentesül.

62 a)tétel

Jóváhagyó határozat kibocsátásáról szóló javaslat
a)lakásépítésre és a befejezett lakásépítés változtatására 1) családiház 35,00€
    2) lakóház 120,00€
  b)magán rekreációs építmények pl. nyaralók,hétvégi házak, vagy a befejezett szerkezetek módosítására (rá-és hozzáépítés) 1)ha az építési terület kevesebb mint 25 m2 25,00€
    2)az építési terület több mint 25 m2 50,00€
  c)építési engedéllyel befejezett épületek szerkezeti módosítására 1) családiház és magán rekreációs építményre 25,00€
    2) lakóházra 50,00€
  d)épületekre, amelyek a családiház vagy más épületek részei vagy tartozékai, vagy magán rekreációs építményekre 1) egy vagy kéthelyes garázs 20,00€
    2) kapcsolódás a meglévő nyilvános elosztókhoz 20,00€
    3)vizes építményekhez mint pl. kutak, esőelvezetők 5 m2 felett, kis szennyvíztisztítók, tavak, 20,00€
    4)megerősített felületek,parkolók 20,00€
    5)építményekre kiegészítő funkcióval, mint pl.tetőszerkezetek,raktár 20,00€
  e)épületekre, amelyek a lakóházak vagy más épületek részei vagy tartozékai 1)egy vagy kéthelyes garázs 30,00€
    2)kapcsolódás a meglévő nyilvános elosztókhoz 30,00€
    3)vizes építményekhez mint pl. kutak, esőelvezetők 5 m2 felett, kis szennyvíztisztítók, tavak, 30,00€
    4)megerősített felületek,parkolók 30,00€
    5)építményekre kiegészítő funkcióval, mint 30,00€
  f)a meglévő szerkezetek változtatására és a d) e) pontok szerkezeti változtatásának befejezése előtt 20,00€
  g)az egyéb nem feltüntetett építményre éa azok változtatására befejezés előtt és után a becsült költségvetés mellett 1) do 50 000 € - ig 60,00€
    2) 50 000 € - tól    100 000 € - ig 120,00€
    3) 100 000 € - tól  500 000 € - ig 250,00€
   

4) 500 000 € - tól      1 000 000 € - ig

400,00€
    5) nad 1 000 000 € - tól 10 000 000 € - ig 530,00€
    6) 10 000 000 € felett 660,00€
 

Felmentés

1.a díjbefizetés alól mentesülnek a súlyos testi fogyatékos igazolvánnyal rendelkezők és a súlyos testi fogyatékos kísérővel igazolványok tulajdonosai.

2.a felmentés ugyanúgy alkalmazva, mint az 59)es tételnél.

3.a Nemzetközi autópálya társaság mentesül a g) pont díjbefizetése alól.
 

Megjegyzés

1.ha az építési engedély több különálló építményre szól, átalánydíj befizetésére kerül sor az a) és b) pontok alapján.

2.a hotelek és egyéb szálláshelyek nem számítanak lakóépületeknek.

3.a több mint kéthelyes garázsok önálló építménynek számítanak.

4.ezen tételek és a § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov törvény alapján adja ki az építési engedélyeket az építésügyi hivatal,speciális építésügyi hivatal a honvédelmi és más építésügyi hivatal.

82. tétel Emgedély speciális használatra c)helyi közutak 80,00€

Meghatalmazás

A közigazgatási hatóság bizonyos esetekben mérsékelheti vagy felfüggesztheti a díjat ezen tétel alatt.A használat idejétől és mértékétől függően a közigazgatási hatóság az ötszörösére is emelheti a díj összegét.
83. tétel   e)útlezárás engedélyezése,vagy III.osztályú és helyi utakra terelés 70,00€
    f)Az útlezárás határidejének változásának engedélyezése,vagy I.II.III.osztályú és helyi utakra terelés 40,00€
84. tétel   b)Engedély a közüzemi út csatlakozására a helyi utakhoz 40,00€

Meghatalmazás

A közigazgatási hatóság bizonyos esetekben mérsékelheti vagy felfüggesztheti a díjakat ezen tétel alatt.Az érintett országos közút közlekedési fontosságától függően a közigazgatási hatóság az ötszörösére is emelheti a díjak összegét.

Megjegyzés

1.Díjmentes a biztonságos forgalom biztosítása és ha a technikai megoldások nem tesznek lehetővé más megoldást

2. Díjmentesek az engedélyezett beruházások is.

85. tétel   c)Engedély a közüzemi út forgalmának irányítására a szomszédos ingatlanokra 30,00€

Meghatalmazás

A közigazgatási hatóság bizonyos esetekben mérsékelheti vagy felfüggesztheti a díjat ezen tétel alatt.vagy az ötszörösére is emelheti a díj összegét.

Megjegyzés

Hasonlóan,mint az 1-es megjegyzés a 84.tételhez

Pénzügyi beszámoló és üzleti tevékenység
     
140. tétel a)Egyéni működési engedély a köv.szerencsejátékokra: 3) játékgépek, minden szerencsejáték gépre 1500,00€
  c)A működési engedély változtatása a szerencsjátékot üzemeltető kérvényezésére: 1) az a)pontban megnevezett szerencsejátékoknál 200,00€
160. tétel Kérvény engedély kiadására,változtatására és megszüntetésére a törvény alapján(Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov)
1) magánszemély 10,00€
    2) jogi képviselő vagy magánszemély vállalkozói engedéllyel,amely a kérelem tevékenységi körébe tartozik. 100,00€

 

Önkormányzat

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fényképgaléria

Véletlenszerű kiválasztás a galériából

Elérhetőségek - Községi Hivatal

Cím:
Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce

Kapcsolat:
Tel.: 036 742 04 10

E-mail:
hornesemerovce@hornesemerovce.sk
starostka@hornesemerovce.sk
urad@hornesemerovce.sk
referent@hornesemerovce.sk

Web: www.hornesemerovce.sk

A községi hivatalban lehetőség van a magyar nyelv használatára szóban és írásban is.

Facebook

facebook