Obsah

 
   NARODENIA
Mesiac Meno, Priezvisko
január  
február Santiago Matovič
marec Michal Bystrianský
  Norbert Molnár
apríl  
máj Liliana Benesová
jún  
júl  
august Frederik Kováč
september  
október  
november Hana Bystrianská
december Nikolas Rafael

 

   ÚMRTIA
Mesiac Meno, Priezvisko Rok narodenia Dátum úmrtia
január Karol Antal 1972 14.1.2020
február      
marec MUDr. Helena Zólyomiová 1930 22.3.2020
apríl Jolana Bystrianská 1951 18.4.2020
máj Júlia Dombaiová 1950 5.5.2020
  Jolana Holmanová 1935 9.5.2020
  Mária Pásztorová 1944 4.5.2020
jún Priska Nevežanská 1938 23.6.2020
júl      
august      
september      
október      
november Alžbeta Balážová 1951 6.11.2020
  Peter Tóth 1987 14.11.2020
december Štefan Kunštár 1951 22.12.2020

 

   SOBÁŠE
Mesiac Meno, Priezvisko snúbencov Dátum sobáša
január    
február Ladislav Hromadík a Edita Hromadíková rod. Rádlerová 21.2.2020
marec    
apríl    
máj    
jún    
júl    
august    
september    
október    
november    
december