Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 345x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 203x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 318x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 293x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 496x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 305x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 279x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 409x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 307x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 313x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 310x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 374x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 303x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 299x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 327x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 288x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 275x | 28.02.2018

Stránka

  • 1