Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 138x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 23x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 131x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 126x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 155x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 134x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 124x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 166x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 140x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 141x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 130x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 154x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 129x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 131x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 140x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 128x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 129x | 28.02.2018

Stránka

  • 1