Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 361x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 215x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 334x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 309x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 525x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 322x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 293x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 423x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 322x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 341x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 325x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 391x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 319x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 320x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 346x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 303x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 291x | 28.02.2018

Stránka

  • 1