Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 314x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 178x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 277x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 269x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 435x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 273x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 254x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 385x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 268x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 281x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 286x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 345x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 276x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 275x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 295x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 265x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 254x | 28.02.2018

Stránka

  • 1