Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 337x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 195x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 309x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 284x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 480x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 295x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 271x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 402x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 299x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 302x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 303x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 365x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 295x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 292x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 316x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 280x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 269x | 28.02.2018

Stránka

  • 1