Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 301x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 164x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 265x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 255x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 402x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 256x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 243x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 356x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 255x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 268x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 273x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 335x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 262x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 260x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 283x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 248x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 241x | 28.02.2018

Stránka

  • 1