Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 220x | 28.02.2018

Daňové priznanie Stiahnuté: 91x | 15.02.2019

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 178x | 28.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 175x | 28.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 210x | 28.02.2018

Ohlasenie stavebných úprav alebo udržiavcích prác Stiahnuté: 184x | 28.02.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Stiahnuté: 166x | 28.02.2018

Splnomocnenie na prepis a na predaj a prepis motorového vozidla Stiahnuté: 281x | 25.07.2017

Splonomocnenie Stiahnuté: 186x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 188x | 28.02.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred ukončením Stiahnuté: 201x | 28.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 222x | 28.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 180x | 25.07.2017

Žiadosť o určenie(zrušenie) súpisného čísla Stiahnuté: 177x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR Stiahnuté: 197x | 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 175x | 28.02.2018

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 174x | 28.02.2018

Stránka

  • 1