Obsah

Zápisnice/Uznesenia

Rok 2022

Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 20. mája 2022 Stiahnuté: 26x

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 25. februára 2022 Stiahnuté: 35x

Rok 2021

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 10. decembra 2021 Stiahnuté: 53x

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 24. septembra 2021 Stiahnuté: 85x

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. septembra 2021 - per rollam Stiahnuté: 55x

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 25. júna 2021 Stiahnuté: 43x

Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 21. mája 2021 Stiahnuté: 42x

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. mája 2021 - per rollam Stiahnuté: 39x

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 30. apríla 2021 Stiahnuté: 49x

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 27. apríla 2021 - per rollam Stiahnuté: 44x

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 11. marca 2021 Stiahnuté: 98x

Rok 2020

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 11. decembra 2020 Stiahnuté: 123x

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 18. septembra 2020 Stiahnuté: 132x

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. augusta 2020 Stiahnuté: 160x

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. júla 2020 Stiahnuté: 135x

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 9. apríla 2020 Stiahnuté: 171x

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 6. marca 2020 Stiahnuté: 164x

Rok 2019

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 13. decembra 2019 Stiahnuté: 143x

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 25. októbra 2019 Stiahnuté: 118x

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 26. júla 2019 Stiahnuté: 138x

Stránka