Obsah

Zápisnice/Uznesenia

Rok 2022

Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. októbra 2022 Stiahnuté: 11x

Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 8. júla 2022 Stiahnuté: 2x

Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 20. mája 2022 Stiahnuté: 69x

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 25. februára 2022 Stiahnuté: 56x

Rok 2021

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 10. decembra 2021 Stiahnuté: 76x

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 24. septembra 2021 Stiahnuté: 102x

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. septembra 2021 - per rollam Stiahnuté: 68x

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 25. júna 2021 Stiahnuté: 58x

Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 21. mája 2021 Stiahnuté: 54x

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. mája 2021 - per rollam Stiahnuté: 52x

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 30. apríla 2021 Stiahnuté: 65x

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 27. apríla 2021 - per rollam Stiahnuté: 61x

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 11. marca 2021 Stiahnuté: 111x

Rok 2020

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 11. decembra 2020 Stiahnuté: 140x

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 18. septembra 2020 Stiahnuté: 144x

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. augusta 2020 Stiahnuté: 181x

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. júla 2020 Stiahnuté: 148x

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 9. apríla 2020 Stiahnuté: 196x

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 6. marca 2020 Stiahnuté: 179x

Rok 2019

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 13. decembra 2019 Stiahnuté: 154x

Stránka