Obsah

Zápisnice/Uznesenia

Rok 2023

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 17. februára 2023 Stiahnuté: 30x

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horné Semerovce konaného dňa 27.01.2023 Stiahnuté: 33x

Rok 2022

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horné Semerovce konaného dňa 13.12.2022 Stiahnuté: 37x

Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. októbra 2022 Stiahnuté: 49x

Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 8. júla 2022 Stiahnuté: 18x

Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 20. mája 2022 Stiahnuté: 92x

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 25. februára 2022 Stiahnuté: 80x

Rok 2021

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 10. decembra 2021 Stiahnuté: 104x

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 24. septembra 2021 Stiahnuté: 115x

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. septembra 2021 - per rollam Stiahnuté: 80x

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 25. júna 2021 Stiahnuté: 69x

Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 21. mája 2021 Stiahnuté: 64x

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. mája 2021 - per rollam Stiahnuté: 64x

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 30. apríla 2021 Stiahnuté: 75x

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 27. apríla 2021 - per rollam Stiahnuté: 69x

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 11. marca 2021 Stiahnuté: 125x

Rok 2020

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 11. decembra 2020 Stiahnuté: 154x

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 18. septembra 2020 Stiahnuté: 163x

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 7. augusta 2020 Stiahnuté: 200x

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. júla 2020 Stiahnuté: 162x

Stránka