Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.10.2021

Kúpna zmluva č. 289/2021

289/2021

1 184,40 EUR jedentisícstoosemdesiatštyri EUR a 40 centov

Obec Horné Semerovce

Erik Pásztor

20.09.2021

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

209/2021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

L&L MAGIC ANIMA s.r.o.

10.09.2021

Zmluva o dielo na dodávku tovaru 89/2021

89/2021

2 654,10 EUR dvetisícšesťstopäťdesiatštyri eur 10 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

08.09.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 215/2021

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

17.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2009/2020

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

S.A.B.A. spol. s.r.o.

27.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930189168 / 9913866025

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

30.06.2021

Zmluva o dielo

15/2021

5 427,00 EUR päťtisícštyristodvadsaťsedem euro

Obec Horné Semerovce

DAR IHRISKO s.r.o.

30.06.2021

Znluva o dielo

03/2021

8 519,76 EUR osemtisícpäťstodeväťnásť euro 76 centov

Obec Horné Semerovce

Gastrolux s.r.o.

09.06.2021

Nájomná zmluva na pozemok 185/2021

185/2021

176,40 EUR stosedemdesiatšesť eur 40 centov

Obec Horné Semerovce

Tomáš Hudák

01.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

01.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

25.05.2021

Zmluva o dielo

215/2021

1 050 270,13 EUR jedenmiliónpäťdesiattisícdvestosedemdesiat eur 13 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

14.04.2021

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

170000881

3 774,60 EUR tritisícsedemstosedemdesiatštyri eur 60 centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

16.03.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

22.02.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do sústavy

122055545

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Západoslovenská distribučná, a.s.

09.02.2021

Zmluva o termínovanom úvere

144/001/21

230 000,00 EUR Dvestotridsaťtisíc EUR

Obec Horné Semerovce

Prima banka Slovensko, a.s.

29.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov

1

124,00 EUR stodvadsaťštyri euro mesačne

Obec Horné Semerovce

Lekáreň sv. Juraja plus s.r.o.

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

3012021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Hospitale s.r.o.

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

2312021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Hospitale s.r.o.

20.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

841

19,99 EUR deväťnásť euro 99 centov

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21123/2020

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť € 33 centov

Obec Horné Semerovce

B.A.Med, s.r.o.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21122/2020

628,93 EUR šestodvadsaťosem € 93 centov

Obec Horné Semerovce

Zólyomi s.r.o.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21121/2020

410,98 EUR štyristodesať € 98 centov

Obec Horné Semerovce

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

18.12.2020

Dodatok k Zmluve o používaní značky regionálny produkt HONT

32/2017

Neuvedené

Obec Horné Semerovce

Občianske združenie Zlatá cesta

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

3011/2020

Neuvedené

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: