Obsah

Fotogaléria

Rôzne 17. 1. 2018

Výchovný koncert 17. 1. 2018

Vianoce 17. 1. 2018

Úcta k starším 17. 1. 2018

Spolupráca so ZŠ 17. 1. 2018

Prednáška - tlak 17. 1. 2018

Ochrana seniorov 17. 1. 2018

cvičenie 17. 1. 2018