Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Úverová zmluva

244806-2015

19 746,52 EUR

Slovenská zárucná a rozvojová banka

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poskytnutí nenávratného financného príspevku

402/2015-2050-1200

134 361,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Ministerstvo hospodárstva SR

Zmluva o výpožicke hnutelného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-325

SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-325_2015

1 259,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

2015/9

147 571,00 EUR

Stavby slovakia s.r.o.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o zabezpecení verejného obstarávania

5/2015

0,00 EUR

Mgr. Božena Bacíková

Obec Horné Semerovce

Kúpno - predajná zmluva

4/2015

847,50 EUR

Obec Horné Semerovce

Ján Gál

Kúpna zmluva

3/2015

280,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Ing. Norbert Czompál

Dohoda o vzájomnom zapocítaní pohladávok na úhradu kúpnej ceny

2015/8

3 500,00 EUR

Obec Horné Semerovce

A. Rafaelová, A. Paparinská

Kúpna zmluva

2/2015

3 500,00 EUR

Adriana Rafaelová

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

2015/7

33,00 EUR

Ing. Mária Fabianová

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo

2015/6

33,00 EUR

Štefan Fabian

Obec Horné Semerovce

Zmluva o externom projektovom manažmente

JV2904201514

0,00 EUR

Premier Consulting spol s.r.o

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dodávke plynu - zdravotné stredisko

2015/5

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dodávke plynu - obecný úrad

2015/4

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Horné Semerovce

Zmluva o kontokorentom úvere

23/002/15

3 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Horné Semerovce

Kúpna zmluva

1/2015

3 876,95 EUR

Obec Horné Semerovce

Ing. J. Harík, Mgr. M. Haríková

Zámenná zmluva

2015/3

5 500,00 EUR

AGRO-SEMEG S3 s.r.o.

Obec Horné Semerovce

Dodatok k zmluve o dielo a psokytovaní servisných služieb

2015/2

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o

Obec Horné Semerovce

Zmluva o poverení sprostredkovatela spracúvaním osob.udaj.

2015/1

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o

Obec Horné Semerovce

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

2014/3

816,00 EUR

Geosense SK s.r.o

Obec Horné Semerovce

Dodatok c. 1 k poistenje zmluve c. 11-410701

11_410701

50,91 EUR

Union poisťovňa

Obec Horné Semerovce

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania

50/§50j/NS 2014

3 886,56 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania

34/§50j/NS/2014

4 469,58 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivacnú cinnost

03/§52/2014/ŠR

2 924,10 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania

11/§50/NS/ 2014

2 850,12 EUR

Obec Horné Semerovce

ÚPSVaR Levice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: