Obsah

Školská jedáleň pri Materskej škole 100
Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce

Vedúca školskej jedálne: Mária Kružec
mob.: 0908 778 430
Vyhlasovať sa z obeda o deň skôr.