Obsah

Školská jedáleň pri Základnej škole 71
Horné Semerovce 71
935 84 Horné Semerovce

Vedúca školskej jedálne: Monika Winterová
mob.: 0903 440 845
Vyhlasovať sa z obeda o deň skôr.