Obsah

 

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Levice
Región Hontiansko-Poipeľský
IČO 00306991
DIČ 2021020661
Počet obyvateľov 621
Rozloha 1009 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1268
Starostka Ildikó Jamborová
Mobil 0908 785 497

 

Počet obyvateľov 621
z toho dospelých 522
detí (do 15 rokov) 99
Priemerný vek 40,73
dospelí 522
z toho ženy 156
            muži 180
Mládež (od 15 do 18 rokov) 19
dievčatá 9
chlapci 10
Deti (do 15 rokov) 99
dievčatá 51
chlapci 48

 

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie  od 31.12.2015 do 31.12.2016
Prihlásených 34
z toho občanov 18
            detí 16
            z toho narodených 10
Odhlásených 11
Zomrelých 5
Celkový prírastok 18

 

Národnosť Dospelí Deti Spolu %

Slovenská

227 57 284 45,73
Česká 2 0 2 0,32
Ukrajinská 0 1 1 0,16
Ruská 0 0 0 0,00
Poľská 0 0 0 0,00
Maďarská 293 41 334 53,78
Nemecká 0 0 0 0,00
Iná 0 0 0 0,00
Spolu: 522 99 621  
Z toho rómovia 18 9 27 4,35

 

aktualizované 31.12.2016