Obsah

Názov projektu: Skvalitnenie životnej úrovne klientov Denného stacionára Senior

Typ: Projekty
Cieľom je poskytnutie zlepšenia technického vybavenia, vytvorenie optimálneho a inšpiratívneho prostredia, vytváranie a rozvíjanie vzťahu k pohybovej aktivite, zlepšenie a prevenciu zdravotných ťažkostí, vytvorenie podmienok pre športové vyžitie pre širokú verejnosť.

skvalitnenie životnej úrovne denného stacionára senior (138.66 kB)Fond:   Európsky fond regionálneho rozvoja („EFRR“)

Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os 5     Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:    5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miestna akčná skupina (MAS):    Občianske združenie Ipeľ - Hont

Žiadateľ: Obec Horné Semerovce

Názov projektu: Skvalitnenie životnej úrovne klientov Denného stacionára Senior

Celkové oprávnené výdavky projektu:     6.887,68  EUR

Výška finančnej podpory:                               6.543,30 EUR

Spolufinancovanie (5%):                                   344,38 EUR

Dodávateľ:                

Dextrade Žilina s.r.o.

Wellea Europe s.r.o.

Andrea shop s.r.o.

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zavedenie nových služieb poskytovaných v Dennom stacionári Senior.

Hlavnou aktivitou je zakúpenie exteriérových cvičebných strojov pre dospelých a rehabilitačných pomôcok.

Skvalitnenie životnej úrovne prijímateľov dosiahneme kúpou exteriérových cvičebných strojov a rehabilitačných pomôcok.

Cieľom je poskytnutie zlepšenia technického vybavenia, vytvorenie optimálneho a inšpiratívneho prostredia, vytváranie a rozvíjanie vzťahu k pohybovej aktivite, zlepšenie a prevenciu zdravotných ťažkostí, vytvorenie podmienok pre športové vyžitie pre širokú verejnosť a z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na rozvoj základne obce a regiónu.


Príloha

Vytvorené: 15. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2023 08:40
Autor: Správca Webu