Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2022

Zmluva o dielo

1422022

12 156,78 EUR dvanásťtisícstopäťdesiatšesť euro 78 centov

Obec Horné Semerovce

Tior s.r.o.

10.02.2022

Zmluva o účinkovaní

1022022

550,00 EUR päťstopäťdesiat EUR

Obec Horné Semerovce

Sissi - Sláger TV - Silvia Oravec

01.02.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

261021

124,00 EUR stodvadsaťštyri EUR (mesačne)

Obec Horné Semerovce

RADIMI s.r.o.

27.01.2022

Dodatok č.1 k zmluve Poistenie majetku právnických osôb

Dodatok 1 k zmluve č. 12-42808

519,37 EUR päťstodeväťnásť euro 37 centov

Obec Horné Semerovce

Union poisťovňa

21.01.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 289/2021

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Erik Pásztor

20.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

3112020-001

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

MIKONA plus, s.r.o

16.12.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15122/2021

410,98 EUR štyristodesať euro 98 centov

Obec Horné Semerovce

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

16.12.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15121/2021

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť euro 33 centov

Obec Horné Semerovce

B.A.Med, s.r.o.

29.12.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15123/2021

628,93 EUR šestodvadsaťosem euro 93 centov

Obec Horné Semerovce

Zólyomi s.r.o.

13.12.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

10122021

35,00 EUR tridsaťpäť euro (mesačne)

Obec Horné Semerovce

Občianske združenie Ipeľ - Hont

24.11.2021

Záložná zmluva č. 400/321/2021

400/321/2021

70 317,00 EUR sedemdesiaťtisíctristosedemnásť euro

Obec Horné Semerovce

Štátny fond rozvoja bývania

24.11.2021

Záložná zmluva č. 400/320/2021

400/320/2021

767 676,00 EUR sedemstošesťdesiatsedemtisícšesťstosedemdesiatšesť euro

Obec Horné Semerovce

Štátny fond rozvoja bývania

15.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze biologického odpadu

09-VŽP/2019 - dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Bemia plus s.r.o.

18.11.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

4/2021

50,00 EUR päťdesiat EUR

Obec Horné Semerovce

Pigagro s.r.o.

15.10.2021

Kúpna zmluva

272/2021

6 078,00 EUR šesťtisícsedemdesiatosem EUR

Obec Horné Semerovce

Dextrade Žilina s.r.o.

12.10.2021

Kúpna zmluva

273/2021

527,68 EUR päťstodvadsaťsedem EUR 68 centov

Obec Horné Semerovce

Wellea Europe s.r.o.

08.10.2021

Kúpna zmluva č. 289/2021

289/2021

1 184,40 EUR jedentisícstoosemdesiatštyri EUR a 40 centov

Obec Horné Semerovce

Erik Pásztor

05.10.2021

Kúpna zmluva

274/2021

282,00 EUR dvestoosemdesiatdva EUR

Obec Horné Semerovce

Andrea shop s.r.o.

20.09.2021

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

209/2021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

L&L MAGIC ANIMA s.r.o.

10.09.2021

Zmluva o dielo na dodávku tovaru 89/2021

89/2021

2 654,10 EUR dvetisícšesťstopäťdesiatštyri eur 10 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

08.09.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 215/2021

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

17.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2009/2020

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

S.A.B.A. spol. s.r.o.

27.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930189168 / 9913866025

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

30.06.2021

Zmluva o dielo

15/2021

5 427,00 EUR päťtisícštyristodvadsaťsedem euro

Obec Horné Semerovce

DAR IHRISKO s.r.o.

30.06.2021

Znluva o dielo

03/2021

8 519,76 EUR osemtisícpäťstodeväťnásť euro 76 centov

Obec Horné Semerovce

Gastrolux s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: