Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2019

Zmluva o dielo: Rekonštrukcia prestrešenia obecného múzea

muzstr/2019

14 896,97 EUR štrnásťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur 97 centov

Štefan Tipary Ekolstav

Obec Horné Semerovce

29.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00447

18-311-00447

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

16.08.2019

Zmluva o dielo na dodávku a montáž plastových okien a dverí aj s murárskou prácou do kultúrneho domu v Horných Semerovciach

6/2019

2 890,51 EUR dvetisícosemstodeväťdesiat eur 51 centov

Obec Horné Semerovce

KARO Romanowski

16.08.2019

Zmluva o dielo na dodávku a montáž plastových okiena dverí do budovy základnej školy

157/2019

9 846,80 EUR deväťtisícosemstoštyridsaťšesť eur 80 centov

Obec Horné Semerovce

KARO Romanowski

16.08.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409309791

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

ZSE Energia, a.s.

15.08.2019

Darovacia zmluva 4771640/2019

4771640/2019

300,00 EUR tristo eur

Obec Horné Semerovce

Transpetrol a.s.

31.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 307/2019

307/2019

0,00 EUR

Attila Oros

Obec Horné Semerovce

31.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 317/2019

317/2019

235,83 EUR dvestotridsaťpäť eur 83 centov

B.A.Med, s.r.o.

Obec Horné Semerovce

02.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

126/2019

1 000,00 EUR jedentisíc euro

Obec Horné Semerovce

Nitriansky samosprávny kraj

27.05.2019

Darovacia Zmluva

225/2019

300,00 EUR tristo

Obec Horné Semerovce

AGRO-SEMEG S3 s.r.o.

17.04.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

104/2019

566,33 EUR päťstošesťdesiatšesť eur tridsaťtri centov

B.A.Med, s.r.o.

Obec Horné Semerovce

08.04.2019

Zmluva o dielo 84/2019

84/2019

2 000,00 EUR dvetisíc

Zoltán Jusko

Obec Horné Semerovce

21.03.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.03.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

19.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

193/2019

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

EKOTEC s.r.o.

28.02.2019

Zmluva o dielo 5/2019

5/2019

3 150,00 EUR tritisícstopäťdesiat

KARO Romanowski

Obec Horné Semerovce

18.02.2019

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1104/2019

46 080,00 EUR štyridsaťšesťtisícosemedesiat

Obec Horné Semerovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

04.02.2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla

2019/023/ZBZ018

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Horné Semerovce

04.02.2019

Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2019

2/2019

2 000,00 EUR dvetisíc

Divadlo CSAVAR

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12/2018

12/2018

628,93 EUR šesťstodvadsaťosem, 93 centov

Zólyomi s.r.o.

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 11/2018

11/2018

410,98 EUR štyristodesať, 98 centov

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

Obec Horné Semerovce

01.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 10/2018

10/2018

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť, 33 centov

Nádej A s.r.o.

Obec Horné Semerovce

24.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

VP1806153001

0,00 EUR

SOZA

Obec Horné Semerovce

20.09.2018

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

.

0,00 EUR

Dalitrans s.r.o.

Obec Horné Semerovce

16.08.2018

Darovacia zmluva 4771549/2018

4771549/2018

300,00 EUR tristo

Obec Horné Semerovce

Transpetrol a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: