Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Horné Semerovce
Horné
Semerovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 12. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15122/2021

410,98 EUR štyristodesať euro 98 centov

Obec Horné Semerovce

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

16. 12. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15121/2021

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť euro 33 centov

Obec Horné Semerovce

B.A.Med, s.r.o.

29. 12. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15123/2021

628,93 EUR šestodvadsaťosem euro 93 centov

Obec Horné Semerovce

Zólyomi s.r.o.

13. 12. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

10122021

35,00 EUR tridsaťpäť euro (mesačne)

Obec Horné Semerovce

Občianske združenie Ipeľ - Hont

24. 11. 2021

Záložná zmluva č. 400/321/2021

400/321/2021

70 317,00 EUR sedemdesiaťtisíctristosedemnásť euro

Obec Horné Semerovce

Štátny fond rozvoja bývania

24. 11. 2021

Záložná zmluva č. 400/320/2021

400/320/2021

767 676,00 EUR sedemstošesťdesiatsedemtisícšesťstosedemdesiatšesť euro

Obec Horné Semerovce

Štátny fond rozvoja bývania

15. 11. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze biologického odpadu

09-VŽP/2019 - dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Bemia plus s.r.o.

18. 11. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

4/2021

50,00 EUR päťdesiat EUR

Obec Horné Semerovce

Pigagro s.r.o.

15. 10. 2021

Kúpna zmluva

272/2021

6 078,00 EUR šesťtisícsedemdesiatosem EUR

Obec Horné Semerovce

Dextrade Žilina s.r.o.

12. 10. 2021

Kúpna zmluva

273/2021

527,68 EUR päťstodvadsaťsedem EUR 68 centov

Obec Horné Semerovce

Wellea Europe s.r.o.

8. 10. 2021

Kúpna zmluva č. 289/2021

289/2021

1 184,40 EUR jedentisícstoosemdesiatštyri EUR a 40 centov

Obec Horné Semerovce

Erik Pásztor

5. 10. 2021

Kúpna zmluva

274/2021

282,00 EUR dvestoosemdesiatdva EUR

Obec Horné Semerovce

Andrea shop s.r.o.

20. 9. 2021

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

209/2021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

L&L MAGIC ANIMA s.r.o.

10. 9. 2021

Zmluva o dielo na dodávku tovaru 89/2021

89/2021

2 654,10 EUR dvetisícšesťstopäťdesiatštyri eur 10 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

8. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 215/2021

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

17. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2009/2020

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

S.A.B.A. spol. s.r.o.

27. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930189168 / 9913866025

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

30. 6. 2021

Zmluva o dielo

15/2021

5 427,00 EUR päťtisícštyristodvadsaťsedem euro

Obec Horné Semerovce

DAR IHRISKO s.r.o.

30. 6. 2021

Znluva o dielo

03/2021

8 519,76 EUR osemtisícpäťstodeväťnásť euro 76 centov

Obec Horné Semerovce

Gastrolux s.r.o.

9. 6. 2021

Nájomná zmluva na pozemok 185/2021

185/2021

176,40 EUR stosedemdesiatšesť eur 40 centov

Obec Horné Semerovce

Tomáš Hudák

1. 6. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1. 6. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

25. 5. 2021

Zmluva o dielo

215/2021

1 050 270,13 EUR jedenmiliónpäťdesiattisícdvestosedemdesiat eur 13 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

14. 4. 2021

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

170000881

3 774,60 EUR tritisícsedemstosedemdesiatštyri eur 60 centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

16. 3. 2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 285

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kontakt – Obecný Úrad

Adresa

Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce

Spojenie
Tel.: 036 742 04 10

E-mail:
hornesemerovce@hornesemerovce.sk
starostka@hornesemerovce.sk
urad@hornesemerovce.sk
referent@hornesemerovce.sk

Web: www.hornesemerovce.sk

Občan má možnosť  na obecnom úrade komunikovať v ústnom a písomnom styku aj v jazyku menšiny

Úradné hodiny

Pondelok:   7.00 - 15.00
Utorok:       7.00 - 15.00
Streda:        7.00 - 16.00
Štvrtok:      nestránkový deň
Piatok:        7.00 - 14.00

Facebook

facebook