Obsah

Zápisnice/Uznesenia

Rok 2013

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 2.októbra 2013 Stiahnuté: 135x

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3.júla 2013 Stiahnuté: 130x

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 17. apríla 2013 Stiahnuté: 148x

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 20. marca 2013 Stiahnuté: 219x

Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 13. marca 2013 Stiahnuté: 142x

Rok 2012

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 12. decembra 2012 Stiahnuté: 153x

Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 3. októbra 2012 Stiahnuté: 158x

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 19. septembra 2012 Stiahnuté: 161x

Zápisnica z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 20. júna 2012 Stiahnuté: 170x

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 28. marca 2012 Stiahnuté: 168x

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach konaného dňa 29. februára 2012 Stiahnuté: 143x

UZNESENIA z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 11. 01. 2012. Stiahnuté: 141x

Rok 2011

UZNESENIA z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 14. 12. 2011. Stiahnuté: 154x

UZNESENIA z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 14. 11. 2011. Stiahnuté: 164x

UZNESENIA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 28. 09. 2011. Stiahnuté: 156x

UZNESENIA zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 29. 06. 2011. Stiahnuté: 174x

UZNESENIA z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 09. 05. 2011. Stiahnuté: 163x

UZNESENIA zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 20. 04. 2011. Stiahnuté: 205x

UZNESENIA z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo dňa 18. 02. 2011. Stiahnuté: 154x

Stránka